Högskolan besöker Saudiarabien för att locka studenter

-Vi är här för att rekrytera studenter till våra program samt etablera kontakter inom resursåtervinning. Förutom Högskolan i Borås är Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers och svenska ambassaden representerade från Sverige. Sedan förra året är svenska lärosäten ackrediterade i Saudiarabien och därmed kan Saudiska studenter få statliga stipendier för att läsa i Sverige, berättar högskolans representant Michael Tittus, ställföreträdande prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Mässbesökarna är allt från gymnasister, studenter och rekryteringsföretag till föräldrar. Förutom saudier finns folk med andra nationaliteter, men som är bosatta i Saudiarabien, från t.ex. Jemen, Syrien, Eritrea och Egypten, på plats.

Mässan har cirka 350 utställande högskolor från hela världen, många från USA och Storbritannien. Där finns allt från mindre framstående universitet till stora, som MIT, Harvard, och Cambridge - och så Högskolan i Borås.

- De flesta besökarna frågar efter medicin- och tandläkarutbildningar, men det kommer rätt så många till högskolans monter också. Då frågar de framförallt om våra program inom ekonomi och industriell ekonomi – internationell affärsingenjör. Det är inte så många som frågar om studieavgifterna. Avgifterna verkar inte vara ett stort hinder, säger Michael Tittus.
De studenter som högskolan främst är intresserade av är just studenter som är beredda att betala studieavgifterna.

Har någon student bestämt sig för att söka till högskolan i Borås?

- Jag har faktiskt träffat en student som redan är antagen till hösten och som också kommer. Problemet är att en del av våra program som ska starta i höst inte längre är sökbara för internationella studenter. En hel del besökare vill läsa vårt program till internationell affärsingenjör redan till hösten, men blir klara med grundutbildningen först i maj och då är det tyvärr försent för dem att söka. Men på sikt hoppas vi att vår närvaro på mässan ska väcka intresse för våra utbildningar.

Samarbetsavtal inom resursåtervinning

Under besöket undertecknades också ett samarbetsavtal med Al Majmaah University. Michael Tittus blev också intervjuad på TV och träffade representanter för Renewable Energies Department på King Saud University för att diskutera samarbete inom resursåtervinning.

Med på mässan var också Torbjörn Nilo, som hjälpt högskolan med förmedling, och Samir Al-Mulla, lärare på Institutionen Ingenjörshögskolan, som med kulturell kännedom och kunskaper i arabiska bidragit för att deltagandet på mässan skulle gå smidigt.