Internationell konferens om hållbar livsstil

Stockholm+40 kommer att utgå ifrån tre huvudteman:

  • Hållbara innovationer
  • Hållbar produktion
  • Hållbar livsstil

Konferensen Stockholm+40 är internationell och vänder sig till inbjudna inom målgrupperna beslutsfattare, ungdomar, näringsliv, det civila samhället och forskare.

Seminarierna under konferensen i Stockholm kommer att direktsändas på webben för de som vill följa konferensen på sin dator. Vi uppmuntrar er att följa några av alla de intressanta punkter som kommer behandlas! Se mer information och program på regeringens hemsida.

En särskild sida för aktiviteter anordnande av lärosäten finns där Högskolan i Borås den 24 april i samband med miljöcertifieringsceremoni* uppmärksammar den pågående konferensen med information om aktuell forskning vid högskolan som berör konferensens teman

*Högskolan är nu en miljöcertifierad organisation enligt den internationella standarden ISO 14001. Representant från SP deltar och överlämnar certifikatet till rektor Björn Brorström. Efter ceremonin bjuds det på tårta.

24 april kl. 15:00 i högskolans huvudentré