Mycket hög kvalitet i högskolans utbildningar

- Det är mycket glädjande att vi faller väl ut i de utvärderingar som genomförts. Betyget mycket hög kvalitet i psykologiutbildningen är mycket positivt för lärosätet. Jag vill passa på att gratulera ansvariga lärare och tacka för ett gott arbete, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

- De här omdömena kommer som utlåtanden på en verksamhet som vi arbetat med att förnya, modernisera, kvalitetssäkra och göra ännu mer yrkesrelevant, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för Pedagogik, Högskolan i Borås. Utbildningarna för organisationsutvecklare, personalutvecklare och arbetsvetare har många sökande per plats till hösten. Området är dessutom rankat högst i popularitet vad gäller framtida yrkesval. Sammantaget visar det att vi har haft bra timing i arbetet och vi ser detta som ett kvitto på vår höga kvalitet. Vi ser nu fram emot ett nytt utbildningsprogram som startar till hösten 2012, fortsätter han.

Totalt har 19 kandidatutbildningar i psykologi vid landets universitet och högskolor granskats. Av dessa håller två mycket hög kvalitet (den högsta kvalitetsnivån) enligt Högskoleverket. Elva utbildningar i arbetsvetenskap har granskats och nio av dem håller hög kvalitet. 

Högskoleverkets pressmeddelande