Sophantering från Borås i brasiliansk tv

Olle Engström, koordinator för Waste Recovery – International Partnership, visade korrespondenterna hushållsavfallets väg från sopkärl under diskbänken och sortering i källaren till avfallsstationer och återvinning bland annat i form av förbränning på Ryaverket.

Nedan länkar till nyhetsinslagen

Cidade na Suécia reaproveita 99% do lixo (Stad i Sverige återvinning 99 procent av avfallet).
Globo har också skapat en hemsida för ”Ett renare Sao Paolo” (text på portugisiska).
Där upplyser man sina tittare om hur avfallshanteringen i Sao Paolo ser ut idag, hur mycket avfall som produceras varje dag, och med inslaget från bland annat Sverige vill man visa att det går att förbättra avfallshanteringen och jobba för återvinning av energi och material.

Läs även tidigare nyhet om intresset för resursåtervinning  i brasilansk media:
2012-03-27: Resursåtervinning à la Borås kablas ut i brasiliansk TV