Styrelsen enig: viktigast att nå universitetstatus

Direkt efter det två dagar långa styrelsemötet den 26-27 april säger man i ett uttalande:

”Högskolan i Borås har en stark ställning med verksamhet av hög kvalitet och med ett fortsatt gott söktryck, men skulle bli än mer framgångsrikt genom universitetsstatus. Vi välkomnar engagemanget från Västra Götalandsregionen och intresse från bland annat Högskolan i Skövde om att diskutera en möjlig väg för att skapa ett nytt universitet i vår region.”

Västra Götalandsregionen är positiv till den dialog som förs på både Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter:

– Högskolor och universitet har en nyckelroll för Västra Götalands konkurrenskraft och attraktivitet. Vi tycker att den pågående dialogen mellan lärosäten om ett eventuellt samgående är mycket intressant. Tillsammans kan detta skapa förutsättningar för högre kvalitet och konkurrenskraft inom såväl utbildning som forskning och samtidigt bli än mer intressant för samarbete med näringslivet. Detta bör även kunna bli det tredje universitetet i Västra Götaland. Från Västra Götalandsregionen finns en vilja och beredskap att stödja en sådan process och att stärka uppbyggnaden av detta ”nya” lärosäte.

 

FAKTA HÖGSKOLANS FRAMTID
Enligt den rapport utredare Jan-Åke Björklund gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionen finns olika alternativ för Högskolan i Borås:
- Att gå samman med Högskolan i Skövde
- Att gå samman med Chalmers tekniska högskola

Dessutom förs dialog med Högskolan i Halmstad om utökat samarbete

För att få överblick över debatten om högskolelandskapet finns samlingssidan: www.hb.se/hogskolelandskap