Ansök om uppsatsstipendium!

Studenter vid följande utbildningar kommer att vara föremål för nominering:
• Civilekonomprogrammet, Institutionen Handels- och IT-högskolan
• Distriktssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
• Ambulanssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
• Arbetsvetarprogrammet, Personalvetarprogrammet och Specialpedagogiskt
masterprogram, Institutionen för pedagogik

De uppsatser som kan bli aktuella för stipendiet skall uppfylla följande kriterier, som baseras på sakkunskap och vetenskaplighet. Uppsatsen/uppsatsförslaget skall:
• ha hög professionsrelevans och hög ämnesrelevans.
• visa på tydliga implikationer för professionens utövare.
• vara nydanande och stimulera till utveckling inom relevanta professionsområden.
• uppvisa en hög grad av vetenskaplig stringens.
• vara mycket språkligt och kommunikativt välfungerande.

Ansökan om att erhålla stipendiet skall vara Högskolan i Borås tillhanda senast fredagen den 31 augusti 2012. Din ansökan kan du antingen skicka in per post till: Högskolan i Borås, Allégatan 1, 50190 Borås eller så mailar du till registrator@hb.se.

Utifrån de inkomna ansökningarna sker nominering av kandidater (både individer eller fler som skriver tillsammans) vid respektive berörd institution. Varje institution kan nominera tre kandidater per kategori. Det vill säga att Institutionen för vårdvetenskap kan nominera totalt sex stycken och Institutionen Handels- och IT-högskolan samt Institutionen för pedagogik vardera tre.

En jury bestående av två representanter från Högskolan i Borås och två från Länsförsäkringar Älvsborg utser stipendiaterna utifrån de inkomna nomineringarna. Utdelning av stipendierna sker i samband med årets akademiska högtid den 19 oktober 2012.

Vid  eventuella frågor kontaktas Staffan Lööf på tel: 033-4354141
 

Text: Charlotte Simonsson