Diplomering av kurser vid Högskolan i Borås

Med start 2012-08-15 erbjuds en möjlighet att nominera kurser i högskolans kursutbud i en öppen nomineringsprocess. Referensgruppen för hållbar utveckling har tagit fram kriterier (se länk nedan) för bedömning av integrationen av hållbar utveckling och tar ställning till vilka av de nominerade kurserna som uppfyller kriterierna och därmed ska diplomeras. 

Referensgruppen gör en bedömning av de nominerade kurserna och fastställer vilka kurser som anses uppfylla kriterierna och därmed ska diplomeras. Vid vårens HU-dag i april tillkännages och presenteras de kurser som diplomerats. 

Möjligheten att nominera kurser återkommer under 2013 med avstämningsdatum 2013-05-31 respektive 2013-11-30.

Kriterier för hållbar utveckling