Fair Trade Forum till Borås!

Det är sjunde året i rad som arrangemanget går av stapeln och det är Nätverket för Rättvis Handel som är initiativtagare. Forumet är Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis handel. Målet är att förbättra villkoren för producenter och anställda i producentländerna. I syfte att få ut dessa kunskaper och insikter till både näringsliv, allmänhet, tjänstemän, politiker, studenter samt lärare med flera ser vi arrangemanget som ett viktigt och angeläget forum, säger Karing Runge på Borås Stad. Förutom ett 40-tal utställare, varav ett flertal säljer varor, erbjuds föreläsningar, producentbesök, provningar och andra aktiviteter. 

Genomförandet sker i högskolan lokaler och de föreläsningar som ges under de båda dagarna kommer att vara öppna för all personal och alla studenter. En av föreläsarna är Björn Söderberg, entreprenör och ägare av företaget Watabaran i Nepal, som kommer att prata om CSR. En paneldebatt med högskolans rektor som moderator kommer också att äga rum. Program läggs ut inom kort!