Förändringsbenägenhet och nytänkande!

I Expressens ledare den 25 juli uttrycker Malin Siwe att just bibliotekarien, av alla yrkesgrupper, ska i likhet med vad som ibland sägs om skomakare “bli vid sin läst” – i detta fall menas att bibliotekarien framförallt ska syssla med boken och litteraturen. Visserligen är det EN viktig bibliotekarieuppgift, som även förslaget till reviderad bibliotekslag starkt poängterar. Det finns dock många andra viktiga arbetsuppgifter för bibliotekarier, såsom informationssökning, källkritik, samhällsinformation, vägleda i ny teknik och nya medier.

Läs resten av prefekt Margareta Lundberg Rodins inlägg i debatten om bibliotekens roll på Bibliotekshögskolans jubileumsblogg, http://bhs40ar.hb.se/?p=268