Forskning om klädåtervinning lyfts fram i SOM-rapport

Det är Eva Gustafsson,  och professor Karin M Ekström som bidragit med kapitlet Ett växande klädberg.

I sitt textbidrag skriver de om kläder som slängs i soporna och utgör både ett samhällsproblem och resursslöseri.
-Det är väldigt roligt att vårt forskningsfält om klädkonsumtion och klädåtervinning också framhålls som särskilt intressant i lanseringen av resultatet från SOM-2011. Rapporten beskriver resultatet av den årliga rikstäckande SOM-undersökningen som innehåller ett fyrtiotal kapitel om medier, opinion, politik och samhälle. Att SOM-institutet väljer vårt bidrag som ett av tre att framhålla i lanseringen visar på att vår undersökning både har ett stort samhällsintresse och håller hög kvalitet, säger Eva Gustavsson.

-Bokkapitlet inte är en enstaka insats, utan en produkt av ett mer djupgående samarbete med SOM-institutet, där den viktigaste delen är att bidra med frågor i SOM-institutets årliga undersökning. Förutom att vi med denna medverkan får svar på de egna forskningsfrågorna, får vi också tillgång till en mängd användbar data från de andra frågorna i undersökningen, t.ex. om konsumtion, mediavanor, yrkesval och politiskt engagemang. Denna kunskap kommer att användas i både forskning och undervisning, framförallt inom marknadsföring, på Institutionen Handels- och IT-´högskolan. Det är också glädjande att vi kommer att delta i SOM-undersökningen även nästa år med ett antal frågor om konsumtion, säger hon.