Forskningsprojekt för återvinning av plaster får 6 miljoner

Forskningsprojektet är ett treårigt samarbetsprojekt mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (samordnare), Högskolan i Borås, Chalmers samt tre företag.

Av de beviljade medlen går cirka 2 miljoner kronor till forskning kring polymera material och biopolymerer på Högskolan i Borås.

Mistra Closing the Loop är ett nytt forskningsprogram med industriavfall i fokus och som syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall.

Läs mer om:
- Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra