Hållbara kompositer utmanar forskarna

Kompositer är ett sammansatt material som används i såväl i bilar, flygplan och båtar. Precis som med alla material forskas det över hela världen för att tillverka återvinningsbara substitut för en mer hållbar miljö.
–Som för andra material gäller samma krav om miljövänlighet även för kompositer. Materialet har egenskaper som är nyttiga ur miljösynvinkel eftersom det har låg vikt och bra beständighet. Utmaningen inom forskningen är att hitta sätt så det även återvinnas, säger Mikael Skrifvars, professor och initiativtagare till seminariet.

Grön innovation

Under dagen presenterar föreläsare från olika företag hur de arbetar med forskning av miljövänliga kompositer.  Hanneli Nurmi från Volvo Truck är en av dem.  
– Vi forskar inte själva utan är beroende av andra. Till exempel har vi materialutveckling tillsammans med Swerea IVF, förklarar hon.

Volvo Trucks tycker att grön innovation är av stor vikt och särskilt för att få fram hållbara kompositer. Dels för att materialet ska vara återvinningsbart, men också för att naturliga kompositer kan minska vikten på lastbilarna.
– Det är bra att träffa andra som vill samma sak som vi. Få information men även ge information. Kanske är det här vi hittar länken som saknas, säger Hanneli Nurmi.

Priset ännu för högt

Den mest långväga föreläsaren är Hyon-Joong Kim som är professor vid Seoul National University i Sydkorea. Tillsammans med sitt forskningsteam har han precis startat ett tvåårigt forskningsprojekt med Institutionen Ingenjörshögskolan.  Under sin presentation redogör han för deras försök att ta fram återvinningsbara kompositer med fibrer från växten kenaf och polymeren polymjölksyra eller PLA.  Mycket av försöken baserar sig på ”trial and error”-metoden, dvs. man prövar ett koncept som man sedan får mo difiera. Han förklarar att utmaningen framförallt ligger i att få kompositerna att tåla höga temperaturer men också att få bort lukten som naturfibrer avger.
– Vi lyckades till slut och kunde presentera ett material för Hyundai som vi samarbetar med. Men än så länge är priset för högt för framtagning av naturliga kompositer för att bilindustrin ska acceptera det, avslutar han sin föreläsning med.

Nätverkar

Även Karen Marie Hasling har rest en bit för seminariet. Hon är doktorand på Designskola Kolding i Köpenhamn och finns på plats för att lyssna, men också för att nätverka.
– Jag vill starta ett forskarsamarbete inom fiberkompositer.  Vi har inte den typen av forskning på vår högskola. Så nu vill jag hitta någon på Högskolan i Borås som vill samarbeta, säger hon.

Det är just nya samarbeten som Mikael Skrifvars framhåller som syftet med seminariet och är mycket nöjd vid dagens slut.
– Nu ska vi jobba vidare med den pågående forskningen inom området och använda de nya kontakterna bland företag och institut som vi fått i dag.