HIT på besök i Shanghai

Under vecka 34 var Rolf Appelkvist, Jenny Balkow och Grace Zhe Gu från Handels- och IT-högskolan  i Shanghai på University of Shanghai for Science and Technology (USST) för att planera fortsatt engagemang för Högskolan i Borås i skapandet av ett Europeiskt Kulturcentrum (exklusive Storbritannien och Tyskland som har egna centra). Ett resultat blev att det åter diskuterades om inte ett Nordiskt kulturcentrum skulle vara att föredra, passa in bättre i den kulturpark som redan finns med ett Brittiskt, ett Amerikanskt, ett Tyskt och ett Japanskt centrum. Det  planerades för upprustning och inredning av det hus där centret ska ligga, planering av organisation, aktiviteter och en första budget lades. En lärdom var att deras universitet i många avseenden fungerar som vår egen högskola vad gäller administration, ekonomi och ledning. Men självklart finns också skillnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wu Feng Yu, Director International Affairs Office, Chen Bin, Vice President USST, Rolf Appelkvist, HIT, Jenny Balkow, HIT,  Wu Xinju, Deputy Director, International Affairs Office, Grace Gu Zhe, HIT

Bakgrunden är att universitetet i Shanghai har fått finansiering från Shanghais stad för att bygga en  "International Culture Park" där från början ett Svenskt eller Nordiskt centrum skulle ingå. Centrumet ska sprida kunskap om sin region och dess samtida kultur till studenter och anställda vid universitetet. Kultur kan ses brett och även innehålla sådant som arbetsplatskultur, affärskultur etc.

- Att vi ingår i ledningen av centret måste ses som en stor tillgång för Högskolan i Borås, vi får tillgång till en nod i själva Shanghai, säger Rolf Appelkvist. I nuvarande planering ingår att ge möjlighet för ett par studenter per termin att praktisera på centret. Event Management-utbildningen ligger nära till hands för detta. Handels- och IT-högskolan har redan ett etablerat utbyte med University of Shanghai for Science and Technology (USST) i och med att hälften av Affärsinformatikutbildningens studenter kommer att studera ett år vid USST. Nu kan utbytet ökas ytterligare och även omfatta fler institutioner vid HB och det är en fördel att det ofta finns svenska lärare på plats.