Högskolan i Borås: Samgående inte aktuellt utan universitetsstatus

Högskolan i Borås är ett starkt lärosäte som, i jämförelse med många andra högskolor och yngre universitet, har goda förutsättningar som ett eget självständigt lärosäte. Trots det menar Björn Brorström att utbildnings- och forskningsverksamhetens långsiktiga utvecklingspotential och konkurrenskraft ytterligare skulle kunna öka med Högskolan i Borås som en bas i ett universitet. Som universitet skulle man ha generella examensrättigheter och därmed öka attraktionskraften. Det ger även möjligheter att på lika villkor i förhållande till redan befintliga universitet utveckla kompletta akademiska miljöer.

För att bilda ett nytt universitet i Västsverige krävs sannolikt att tre högskolor går samman.

– Så under dessa förutsättningar menar jag att ett samgående enbart med Högskolan i Skövde inte kan bli aktuellt. Vi skulle visserligen bli en relativt stor högskola tillsammans men inte ges förutsättningar för den utveckling av utbildning och forskning som Högskolan i Borås eftersträvar.

Ett strategiskt forskningssamarbete med Högskolan i Skövde är intressant då det förväntas kunna stärka forskningsprofilerna vid högskolorna som på sikt kan leda till ett tredje västsvenskt universitet. Dessutom har Västra Götalandsregionen uttryckt vilja att finansiera en sådan forskningsuppbyggnad.

– Men jag skulle naturligtvis välkomna om styrelsen för Högskolan i Skövde, precis som vi har ambitionen att bli ett universitet. Inte bara en större högskola, avslutar Björn Brorström.

Läs också:

 

Få en överblick på www.hb.se/hogskolelandskap och missa inte rektors blogg.