Nordiskt perspektiv på sjuksköterskeutbildning

Inga-Lill Nilsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, arrangerade årets nätverksträff och berättar om syftet med träffarna:

—Syftet är att koordinatorerna från respektive medlemsland ska mötas för att kvalitetsutveckla nätverkets uppdrag.

I samarbetsavtalet, som revideras i samband med de årliga träffarna, regleras främst student- och lärarmobilitet, men nätverket kan även söka pengar från Nordiska ministerrådet för utbildningsinsatser så som intensivkurser.  Det sistnämnda har bl a resulterat i en intensivkurs på Färöarna i september i år.

—Vi fick pengar till denna intensivkurs i förra årets Nordkvistbudget, och från Borås är det jag och två sjuksköterskestudenter i termin fyra som åker dit, berättar Inga-Lill.

Intensivkursen handlar bl a om hållbar utveckling inom omvårdnad och Inga-Lill ska, som brukligt är vid lärarutbyte, hålla i en av föreläsningarna i utbildningen.

—Mitt bidrag handlar om reflektionens betydelse vid kroniska sjukdomar som diabetes. Jag kommer att prata en del om kulturens och miljöns påverkan på hälsan, säger Inga-Lill och berättar att deltagare från Nordkvistnätverkets samtliga 15 parter deltar i kursen på Färöarna.

Inga-Lill poängterar att Nordkvist inte är något forskningsnätverk utan verkar för studenter i främst grundutbildning men även studenter på avancerad nivå.

Vad är det för nytta med att vara med i ett nordiskt nätverk ur studentperspektiv?

—Nyttan av att vara med i detta nätverk är att få ett nordiskt perspektiv på utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen, vetenskapligt och pedagogiskt, säger hon.

 En viktig del, enligt Inga-Lill, är respekt för det kulturella i utbytet samt förståelsen för nodiska språk.

Nästa träff i nätverket hålls på Grönland i Nuuk i augusti 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta:

I Nordplusnätverket Nordkvist ingår lärosäten från följande nordiska länder:
Danmark med Bornholm och Färöarna
Norge
Island
Grönland
Finland
Sverige

Sverige representeras av  lärosätena Ersta-sköndal, Sofiahemmet, Universitetet i Luleå, Karlstads universitet och Högskolan i Borås.

Nordkvist har funnits i 18 år.