Särskilda satsningar på handelslogistik

Det sker genom att Sweden Logistics sponsrar varje student med kurslitteraturen ”Dynamic Supply Delivering Value Through People” av John Gattorna. Ytterligare en insats är att Sweden Logistics delar ut pris till bästa studentarbete på kursen. Sweden Logistics är en förening vars vision är att skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för lönsam logistik och i styrelsen sitter två av SIIR.s medarbetare – professor Dag Ericsson och ek.dr. Malin Sundström.