Vanliga frågor och svar kring antagningsbeskedet

Jag har inte fått något antagningsbesked. Vad ska jag göra?

Antagningsbeskeden är precis på väg ut, så avvakta lite. Om du inte har fått ditt besked den 10 augusti så kan du höra av dig till Högskolan i Borås antagningsfunktion på telefon 033-435 40 30. Telefontid måndag-torsdag 10:00-12:00.

Du behöver inte svara på antagningsbesked 2 

Du behöver inte svara på antagningsbesked 2 för att bekräfta din plats. Du måste däremot registrera dig.

Registrering

Från och med den 13 augusti kan du registrera dig på Högskolan i Borås webbplats. Adressen är registrera.hb.se.

Tacka nej

Om du har blivit antagen och inte vill ha din plats, ska du kontakta högskolan så att någon annan kan få din plats. Ring växeln på 033-435 40 00 och bli kopplad till rätt institution.

Vad betyder det att jag är struken?

Om du är struken kan det bero på olika saker. Om du är antagen till ett högre prioriterat alternativ har du strukits från lägre prioriterade alternativ för att du inte kan antas till fler poäng. Det kan även betyda att du inte uppfyller behörighetskraven. Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga, men innan du gör det kan det vara bra att höra av sig till antagningsfunktionen för att höra vad högskolan har grundat sitt beslut på. Information om hur du överklagar finns i ditt antagningsbesked.

Jag är reserv. Hur stor är chansen att jag blir antagen efter urval 2?

Det är omöjligt att svara på, eftersom det beror på hur många av de antagna som tackat ja till sina platser och registrerar sig. Ju lägre reservnummer du har, desto högre chanser att kunna bli antagen efter urval 2.

Reservantagning

Om det blir en plats ledig kallas reserver strikt efter den reservlista som finns. Du får med andra ord inte en plats snabbare för att du är här på högskolan. Om du är reserv efter urval 2 kan du inte komma till uppropet och ta en plats för de som inte dyker upp.

Jag har glömt att anmäla mig. Finns det några platser kvar?

De program och kurser som fortfarande tar emot sena anmälningar har en ”Välj-knapp” kvar på antagning.se. Det kan vara värt att kolla med jämna mellanrum.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Generella frågor om behörighet, anmälan ställs till VHS antagningsservice, telefon: 0771-55 07 20. 

Övriga antagningsfrågor ställs till Högskolan i Borås antagningsfunktion, telefon: 033-435 40 30. Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00, extra telefontid: måndag 6 augusti 14:00-16:00 och tisdag 7 augusti 10:00-12:00.

Var hittar jag statistik över antalet antagna etc?

I VHS sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng tillbaka till sommarterminen 2008. 

Höstterminen 2012, urval 2, program

Höstterminen 2012, urval 2, kurser

Poäng för sista antagen reserv höstterminen 2011, program grundnivå

Du kan också se statistik på hb.se.