17 miljoner till forskningssamarbete mellan Borås och Skövde

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har under en längre tid diskuterat forskningssamarbete och skickade den 14 december in en gemensam ansökan om finansiering. Regionutvecklingsnämnden beslut om 17 miljoner kronor under två års tid förutsätter att vissa kriterier möts. Ansökningarna för de två forskningsområdena "Design, textil och hållbar utveckling" samt "Informations- och kommunikationsteknik" ska vara inskickade till Västra Götalandsregionen senast den 31 januari 2013.

– Ett bra och glädjande beslut. Nu vidtar arbetet med att närmare beskriva vad vi vill och hur vi ska arbeta. Detta ger förutsättning för att bygga upp ännu starkare forskningsmiljöer med fokus på tillämpning, säger Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås.

Också Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde är glad över regionens beslut. Hon säger:
– Regionens beslut är ovanligt, positivt och klokt. Rätt förvaltade kan pengarna vara en grundsten i ett mycket större akademiskt projekt.

Samarbetet kommer att följas upp efter två år och om satsningen har fallit väl ut är ambitionen från Västra Götalandsregionen att stödja programmen under ytterligare två år.