Är det farligt med cannabis? Och i så fall - varför?

Föreläsare var Willy Pedersen som är professor i sociologi vid Universitet i Oslo. Han är en av Nordens ledande forskare inom området ungdomar och droger. De senaste åren har hans forskning kretsat kring ungdomars bruk av cannabis. Han har publicerat flera böcker inom området såsom Street capital: Black cannabis dealers in a white welfare state och Cannabiskultur (båda tillsammans med Sveinung Sandberg).

Under eftermiddagen diskuterades cannabiskulturen och den svarta ekonomin som uppstår i och kring den. Olika missbruksmönster togs även upp. De senaste åren har inneburit ett uppsving när det gäller hemodling och produktion av cannabis för eget bruk. Parallellt pågår en legaliseringsdebatt, där inte minst ett medicinskt bruk av cannabis lyfts fram. Med detta som bakgrund diskuterades frågor som: Vilka utmaningar ställer detta oss inför? och Hur kan man arbeta förebyggande mot det ökande cannabisbruket?

Presentation från seminariet: 2012-12-05 Är det farligt med cannabis? Och i så fall - varför?