Ett till redaktörsuppdrag för Rikard Lindgren

Rikard Lingren, professor i informatik på Institutionen Handels- och IT-högskolan utsågs nyligen till bästa biträdande redaktör 2011 på forskningstidskriften Information Systems Research (ISR), se tidigare nyhet. Nu har han fått ytterligare ett förtroendeuppdrag. Denna gång är det en tidskriften Information Systems Journal som knyter honom till sig som Senior Editor, dvs. andre redaktör.