Forskningsstrategiskt samarbete med Skövde på god väg

Redan den 18 decembertas beslut i Västra Götalandsregionen om högskolornas ansökan.

– Nu har vi identifierat fyra områden där vi tillsammans är starka. Jag ser detta som ett sätt att stärka högskolan och som ett steg på vägen till att bli universitet. Min förhoppning är att när andra lärosäten i regionen ser detta så kommer de att vilja ansluta, säger Björn Brorström.

Forskningsplattformen som Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde skapar kommer att byggas upp kring fyra områden:

- Informations- och kommunikationsteknik
- Design, textil och hållbar utveckling
- Vård och välbefinnande
- Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Västra Götalandsregionen har sedan diskussionerna kring samarbete började uttryckt intresse för att stödja samarbetet och på så sätt stärka forskning- och innovationsområdet i regionen.

– Om vi får de här medlen, vilket jag hoppas på, har våra forskare möjligheter att dels utföra forskning såklart men även att bygga upp en långsiktig finansieringsmodell för forskningssamarbetet.