Informationsexperter konfererar i Borås

Konferensen är ett led i firandet av att Bibliotekshögskolan fyller 40 år i år. Samtidigt är den en fristående fortsättning på en liknande konferens som hölls i Oslo för två år sedan.

Deltagare på konferensen är de som forskar eller undervisar i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och den handlar bland annat om forskningsprojekt som pågår. Den är också ett tillfälle att utbyta information, kunskaper och tips.

– Vårt område etablerades som akademiskt ämne ganska sent, säger Anders Frenander, professor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och en av konferensens arrangörer. Vi behöver en bredare och djupare förståelse för vad den pågående utvecklingen får för konsekvenser. Därför är det viktigt att vi forskare kan mötas på det här sättet. Konferensen är också viktig för undervisningen: här får lärarna inblick i de senaste forskningsrönen, så att de kan ta in dem i sin undervisning.

Curtis Wong

En interaktiv rymdsajt

Den första konferensdagen handlar om forskning och den andra om utbildning. Huvudtalare, key note speakers, är Curtis Wong från Microsoft Research, Birger Hjørland, professor vid IVA i Köpenhamn samt Helena Francke och Mats Dahlström, som är forskare vid Högskolan i Borås. Det blir också paneldebatt om utmaningar och möjligheter i framtidens svenska forskningslandskap.

En av huvudtalarna är Curtis Wong, principle researcher på Microsoft Research, och en person som har haft stort inflytande på interaktiva metoder och visualiseringstekniker. Han ligger bland annat bakom projektet The WorldWide Telescope (www.worldwidetelescope.org), en mycket omfattande sajt där man via datorn kan förflytta sig i universum och på många olika sätt undersöka planeter, stjärnor och hur allt hänger ihop. Sajten används av allt från förskolebarn till astronomiforskare. Han har också bland annat skapat interaktiva cd-skivor över Leonardo da Vincis konst och anteckningar samt andra områden inom konsten.

– Det jag vill med min föreläsning är att visa hur man kan samla och öka värdet på digital information genom att knyta ihop olika informationskanaler med varandra, säger han. Jag vill också visa hur lärandet stimuleras av att man kan ta del av information med olika sinnen. Och så vill jag inspirera deltagarna till att tänka brett på hur information från internet kan kopplas ihop och integreras i bibliotekens verksamhet.

Läs mer

Längre intervju med Curtis Wong.
Nordisk B&I-konferens program