Miljöfarligt ämne i plagg ska forskas bort

Tekniker som används för att göra plagg vattenavstötande innehåller nästan alltid flourkarbon. Det finns visserligen alternativ som är fria från ämnet i dag, men de anses inte vara bra nog för materialet i funktionskläder.
– Det ligger i många företags intresse att hitta andra sätt att behandla plaggen på, säger Susanne Nejderås, biträdande processledare för Smart Textiles.

Utöver OrganoClick är också ett antal varumärken från friluftsbranschen inblandade i projektet som Haglöfs, Houdini, Bergans och Norröna. Även Klättermusen är involverade och de sätter stor vikt vid att hitta alternativa behandlingsmetoder.
– Vi anser att det är mycket olyckligt att en av de viktigaste funktionerna i friluftskläder – att skydda mot väta – har skapat ett flourkarbonberoende i friluftsbranschen. Genom samarbetet med leverantörer och branschkollegor i det här projektet vill vi skapa konkurrenskraftiga alternativ på marknaden som uppfyller våra höga funktions-, säkerhets- och miljökrav. Det skulle inte bara gynna oss utan många andra aktörer på marknaden, säger Joel Svedlund, på Klättermusen AB.

Förhoppningen är att pilotprojektet ska få ytterligare finansiering av EU och kunna utvecklas ännu mer. En ansökan, framtagen i samarbete mellan VINNVÄXT-initiativen Peak Innovation och Smart Textiles är inskickad. Blir det grönt ljus handlar det om 20 miljoner kronor under 2½-3 år. Besked väntas komma under våren 2013. Pilotprojektet kommer att pågå under 2013.

Fakta om flourkarbon:
Flourkarboner är ett samlingsnamn på ämnen som har väldigt goda egenskaper när det kommer till vatten- och smutsavvisning. De är därför väldigt lämpliga att använda för impregnering av funktionsplagg, såsom regnjackor. Ämnena har dock en rad mindre önskvärda egenskaper som till exempel att de bryts ned långsamt i naturen, hämmar fortplantningsförmågan hos däggdjur, misstänks orsaka cancer och kan spridas långa distanser från tillverkningsorten. Många flourkarboner är förbjudna men problematiken finns ändå kvar eftersom tillåtna ämnen som idag används utgår från förbjudna flourkarboner i tillverkningsprocessen.

Samtliga inblandade företag/organisationer i pilotprojektet: OrganoClick, Smart Textiles (Högskolan i Borås), Swerea IVF, Klättermusen, Haglöfs, Houdini, Bergans och Norröna.

Läs mer om Smart Textiles.