Nobeldagen på Högskolan i Borås 2012

Rektor Björn Brorström presenterar vinnaren av Borås nobelpris Sofia Johansson från Tingsholmsgymnasiet med en check på 5000 kr. Sofias projektarbete ”Åtgärdsförslag för avfallshantering i Voi” handlar om avfallshantering i Kenya.

 

Gymnasisterna inför andra delen av föreläsningarna och den efterlängtade utdelningen av Borås nobelpris.