Nu kan alla resa i rymden – möt Microsofts forskningschef

Curtis Wong har just besökt Högskolan i Borås och varit Key Note Speaker på Bibliotekshögskolans jubileumskonferens. Han är en högt ansedd forskare med stor bredd i sitt kunnande och mängder av meriter och projekt i bagaget.

Ett av hans favoritprojekt är det som handlar om rymden, WorldWide Telescope, där man på många sätt och med flera sinnen kan uppleva universum, zooma sig in i och ut ur galaxerna och få massor av bakgrundsfakta kring vad man ser. Nästan hur mycket som helst. Och det i den största existerande bilden av universum som finns, den är på en biljon pixlar.

– En fördel med digital information är att vi ganska lätt kan koppla ihop olika informationskällor så att kunskapsvärdet och tillgängligheten blir större, säger han. Tänk hur mycket mer man lär sig när flera sinnen är involverade, så att man kan bygga mentala modeller av det man upplever. Det strävar jag efter i de program jag skapar.

Utforska konstmuseum

Curtis Wong säger att han har en aktiv fantasi som han kombinerar med teknisk kunskap. Han har också breda intressefält. Astronomin fascinerar honom fortfarande, men han är också en stor konstälskare. Det var i en cd-rom-skiva med konsttema som han 1995 för första gången visade de metoder för interaktivitet och visualisering som han sedan har vidareutvecklat i bland annat WorldWide Telescope.

Den där första cd:n hette A Passion for Art och handlade om Barnes foundation, ett konstmuseum i Philadelphia.

– Där använde jag samma teknik som nu i teleskopet, men i ett helt annat ämne, säger han. Jag tror att det bästa sättet att lära sig något är genom historier. Därför finns det många olika historier på cd:n.

I början verkar den vara en dokumentär, men snart upptäcker man att det finns massor av olika knappar att klicka på för att utforska olika saker. Det går att ta en virtuell tur genom museets gallerier, att klicka sig närmare de olika konstverken och granska dem i närbild, att få reda på konstnärernas bakgrund och livsöden, att se dokument och kvitton från när konstverken köptes in, få ta del av Renoirs familjehistoria eller att höra historien om hur museet startades. Bland annat.

– Folk som har sett cd:n har hört av sig till mig och sagt att när de besökte museet har det känts som att de har varit där förut. Det är bra. Om man har förkunskaper och information när man ser konsten i verkligheten, växer den känslomässiga upplevelsen. Annars är det lätt att man fort blir mättad när man ska ta in allt som man ser på ett museum.

Samarbetar med Bill Gates

Ett annat projekt som Curtis Wong har arbetat med är Leonardo da Vincis anteckningsbok, Codex Leicester, där programmet visar såväl konst som uträkningar och information om de olika elementen och da Vincis liv. I det projektet samarbetade han med en arbetskamrat sedan länge, Bill Gates, som köpte anteckningsboken på 1990-talet.

– Man kan likna den här tekniken vid en guidad tur, där man åker med en buss och får något beskrivet för sig, säger han. Men här kan man hoppa av bussen var man vill, kanske fördjupa sig i något, och sedan hoppa på igen. Eller så kan man byta buss och börja på en helt annan guidad tur.

Han nämner också projektet Chronozoom, en interaktiv tidslinje för universums hela historia. Här är det tänkt att vem som helst ska kunna lägga till egna tidslinjer och turer eller resa runt i tidsåldrarna på olika sätt.

Sättet att både bredda och fördjupa de ämnen som behandlas i programmen gör dem tillgängliga för en mycket bred publik. När det gäller teleskopet berättar Curtis Wong att det används av allt från förskolebarn till astronomiforskare. Många fenomen på jorden och i rymden blir åskådliggjorda där. De digitala teknikerna gör att bilderna är fantastiskt skarpa, snabbheten svindlande och möjligheterna att bygga på med förklarande linjer, tabeller, länkar till forskningstidskrifter och andra källor, i det närmaste outtömliga. Den lille killen i Los Angeles har verkligen lyckats göra vintergatan nåbar för oss alla.

– Jag vill inspirera andra att utforska, lära sig och fördjupa sig, men också att vidareutveckla de tekniker som finns. Genom att knyta ihop olika informationskanaler med varandra kan man verkligen öka värdet på informationen. Och det är något man kan ta fasta på, till exempel på bibliotek.

Testa några interaktiva turer på:

www.digitalnarratives.net
www.worldwidetelescope.org
www.chronozoomproject.org 

Läs mer

Vetenskapshistorikern Johan Kärnfeldt, Göteborgs universitet, träffade Curtis Wong under hans Sverigebesök. Läs om mötet på Johans blogg
Om Nordisk Jubileumskonferens på Bibliotekshögskolan.