Poster om elektrodress prisas internationellt

Fernando Seoane, docent i elektroteknik – medicinteknik, och Javier Ferreira Gonzalez, forskarstudent inom området medicinteknik vid Institutionen Ingenjörshögskolan, fick ta emot pris för bästa posterpresentation den 6 december i samband med konferensenIDTechEX International Conference and Tradeshow Printed Electronics USA 2012.

Postern med titeln Stretchable Circuit Board Technology enabling Seamless Textile-Electronic Integration for Electrical Muscle Stimulation Therapy, presenterade porjektet elektrodress, en helkroppsdräkt utvecklad på företaget Inerventions AB med inbyggda textilt ledande elektroder för att stimulera skelettmusklerna hos patienter med muskelsjukdomar. Dräkten ska användas vid rehabilitering av patienter med muskelsjukdomar som uppstått i samband med hjärnskador eller i ryggmärgen, t.ex. CP, stroke och MS.

Motiveringen till priset är att de presenterar ett nytt sätt att närma sig integration av elektronik i textila material för tillämpning i hälso- och sjukvård.

Forskningsprojektet elektrodress handlar om att ta fram metoder för att producera omärkbar textil elektronik. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och genomförs i ett samarbete mellan Högskolan i Borås och företagen FOV Facrics AB och Inerventions AB.

Se tidigare artikel om projektet elektrodress.
Den vinnande postern (pdf).