Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm på besök

Hon kommer under förmiddagen att närvara på avslutningen av uppdragsutbildningen "Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen". På eftermiddagen deltar Eva Nilsson Bågenholm i en dialog kring framtidens äldreomsorgUnder eftermiddagens dialogmöte deltar ledande forskare från Institutionen för vårdvetenskap och FoU Sjuhärad – Välfärd, samt tjänstemän, brukare och anhöriga i Sjuhäradsregionen som har bjudits in för att diskutera framtidens äldreomsorg. Eva Nilsson Bågenholm kommer att presentera regeringens satsning på de mest sjuka äldre och bland andra högskolans professor Lars Sandman kommer att presentera institutionens satsning på äldreforskning. Marie Elm och Lars Rönnmark presenterar projektet ”Sista socialisationen” och Birgitta Wireklint Sundström pratar om projektet ”Vård i rätt vårdmiljö”.

Tid och plats
- Förmiddagens program börjar kl. 09:00 i sal E436, Högskolan i Borås
- Eftermiddagens dialogmöte börjar kl. 13:30 i sal H401, Högskolan i Borås, 
och pågår till kl. 15:00

Eva Nilsson Bågenholm finns tillgänglig för enskilda intervjuer mellan kl 13:00 och 13:30.

Kontaktperson
Eva Höglund, projektledare FoU Sjuhärad – Välfärd, Tfn: 033-435 41 62 Mobil: 0704-557 353