Stort intresse för ssk-utbildningen i Göteborg

De vanligaste frågorna som ställdes handlade om intagningspoäng, upplägg på utbildning och praktik samt vad det finns för möjligheter att pendla mellan Göteborg och Borås.

– Intresset för VHB var både stort och bra. Det är tydligt att många känner till vår institution och att vi dessutom har ett gott rykte, vilket är roligt då det handlar om elever i årskurs två och tre på gymnasiet, säger Anders.

– Det är tydligt att det även finns ett stort intresse av vilka specialistutbildningar vi kan erbjuda. Vad som krävs för att utbilda sig till barnmorska eller inom akutsjukvård var två återkommande frågor under mässan, fyller Aleksandra i.

I framtiden hoppas de att det blir fler liknande initiativ från institutionens sida och de ställer gärna själva upp på att åka iväg på andra mässor.

– Syftet med en sådan här resa är att göra reklam för VHB och locka nya studenter. Det är väldigt viktigt att även VHB visar sig i sådana här sammanhang för att kunna hävda sig i konkurrensen gentemot andra lärosäten, menar Anders.

Aleksandra instämmer men vill också peka på vikten av att inte bara synas på mässor.

– Det är lika viktigt att synas i olika former av sociala medier för att visa upp oss där presumtiva studenter rör sig dagligen. Intresset för sjuksköterska som framtidsyrke är stort men inte alla elever vet vad yrket egentligen handlar om. Vi märkte även av att en stor del av våra besökare från gymnasiet inte hade koll på att det krävs tre år på högskolan plus arbetslivserfarenhet innan det går att vidareutbilda sig till exempelvis just barnmorska och inom akutsjukvård.