Lars Hallnäs ny ledamot i Vetenskapsrådets konstnärliga kommitté

Kommittén har bland annat i uppgift att behandla ansökningar om forskningsfinansiering.

– Det här är väldigt bra för Högskolan i Borås och ger oss en möjlighet att vara med och påverka hur den fortsatta konstnärliga forskningen utformas under kommande år, säger Lars Hallnäs och poängterar att hans ledamotsplats hänger ihop med att Högskolan i Borås fått rättigheter att bedriva konstnärlig forskning.

Ledamöter och ordförande byts var tredje år och ny ordförande i kommittén är professor Catharina Dyrssen, Chalmers Arkitektur.

Läs mer om den nya styrelsen för KFoU.