200 politiker på plats på högskolan för att prata hållbart samarbete

På programmet den 6 februari stod föreläsningar om det nya högskolelandskapet, högskolans uppbyggnad och hur LEAN kan användas i offentliga organisationer, samt paneldebatter om hållbart samarbete och inrättande av ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås. Vid pausen med matservering fanns det dessutom tid för mingel och småprat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledande framföranden. SÄS sjukhusdirektör Thomas Wallén beskriver LEAN i offentliga organisationer. Rektor Björn Brorström berättar om högskolans uppbyggnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullt hus i Sparbankssalen på Högskolan i Borås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolans utredare Tim Ekberg inledde eftermiddagen med att presentera det nya högskolelandskapet som växer fram och hur det påverkar Högskolan i Borås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Rudd, ledamot i styrelsen för Borås Energi & Miljö, Ulrik Nilsson, moderat riksdagsledamot från Borås och Jessica Magnusson, projektledare på SP samt aktiv i Waste Recovery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Wichne, kommunfullmäktige i Marks kommun, Jan Ericson, moderat riksdagsledamot från Mark och Mats Brandt, från stadsdelsnämnden Väster i Borås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Dao, energiingenjör Högskolan i Borås,  Anita Persson, ledamot i miljönämnden i Borås, Sofia Andersson, ledamot i miljönämnden i Borås, Arne Sjögren, kommunfullmäktige Ulricehamn och Peter Wiberg, ledamot i arbetslivsnämnden i Borås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneldiskussion om hållbart samarbete och utvecklandet av en hållbar region. Med bland andra Jessica Magnusson, Mohammad Taherzadeh, professor Högskolan i Borås, Roland Andersson, styrelseordförande Högskolan i Borås och Elin Brinck, representant från Studentkåren i Borås.