Första kursboken om kulturpolitik i Sverige

Redaktör för den nysläppta boken är Anders Frenander, professor på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

– Tidigare har det varit så, att har man velat läsa om olika aspekter av kulturpolitik så har man fått ta till en hel trave kurslitteratur för att få tag i rätt artiklar. Nu finns de samlade i en och samma bok.

Kulturpolitik är den del av regeringens och riksdagens verksamhet som riktar sig mot kulturlivet. Det brukar definieras som den gamla sortens finkultur, det vill säga kulturarvet och scenens, ordets, bildens och dansens konstområden. Dessutom brukar media och sport räknas in i detta.

Bok för hela Sverige

Arkitekter på armlängds avstånd kommer inte bara att användas på Högskolan i Borås.

– Det finns många olika kulturvetenskapliga utbildningsprogram och linjer på universitet och högskolor i hela landet och de flesta har någon form av kulturpolitiskt inslag, berättar Anders Frenander, så Arkitekter på armlängds avstånd kommer att behövas på många ställen.

Boken gör det naturligtvis lättare för både studenter och lärare att tillgodogöra sig kursmaterial. Men även folk som jobbar i förvaltningar kan ha nytta av Arkitekter på armlängds avstånd, bland annat eftersom den benar ut olika aspekter av kulturpolitiken och dess historia.

– Bokens upplägg är sådant att artiklarna går från det konkreta, i början av boken, till mer teoretiska analyser mot slutet.

Om det nu varit så stort behov av en sådan här bok ganska länge – varför har det dröjt så länge innan den blev till?

– Bra fråga. Vi har väl helt enkelt inte haft tid – förrän nu.