Från Belgien till Borås – expert inom bioteknologi förstärker

Förutom att forska om bioteknologi och biomimetik ska han undervisa studenter på både kandidat- master,- och doktrandnivå inom samma ämnen. Framförallt handlar det om att använda ett bioteknologiskt och biomimetiskt synsätt för att ge ytor nya funktioner på funktionella material och smarta textilier.

– I Europa är ytmodifieringar är en viktig del av textilindustrin och jag tycker att vi borde satsa mer inom det området i Sverige, säger Vincent Nierstrasz och fortsätter:  
– Bioteknologi och biomimetik har stor potential inom design och utvecklandet av funktionella och smarta textilier. Biokatalysatorer är ett exempel som har visat sig fungera i förbehandlingen av naturfibrer.  

Bioteknologi är en kombination mellan teknik och biologi som i första hand och enkelt förklarat handlar om att använda enzymer i tekniska tillämpningar. Biomimitik är en teknik där man tittar på lösningar från naturen och tillämpar dem.
– Bioteknologi och biomimitik är vanligt inom många andra områden. Inom textilbranschen är vi precis i början.

Flyttat internationellt förr

Vincent Nierstrasz kommer närmast ifrån University of Gant i Belgien där hans fokus låg på bioteknologi för textil och polymerer. Det var genom Kenneth Tingsvik, internationell koordinator vid Textilhögskolan som han kom i kontakt med institutionen.
– Vi har känt varandra i många år, främst genom att jag har undervisat på masterutbildningen E-team. Våra diskussioner ledde till att jag tillslut hamnade här.

Det var i november som hans tjänst startade, även om han varit på plats lite tidigare. Hans familj kom strax innan jul och julafton firades i det nya hemlandet.  
– Det är inte första gången vi flyttat internationellt, säger Vincent Nierstrasz som 2007 bytte hemlandet Nederländerna mot Belgien och tjänsten på Universitetet i Gent.

Ekologiskt avtryck

Han tar upp diskussionen om ”vårt ekologiska avtryck” och menar att det inte bara handlar om att förbruka energi utan att det snarare borde handla om vatten.
– Vi måste hitta sätt att skydda vattnet och producera utan att förbruka så mycket. Resurserna som finns i världen räcker inte om vi fortsätter att använda dem på det här sättet, säger Vincent Nierstrasz och påpekar att det gäller såväl den traditionella textilindustrin som den nya med smarta och funktionella material.

Nu vill han att Textilhögskolan ska få fler doktorander på tekniksidan eftersom det är dem och övriga studenter som har till uppgift att sprida kunskaperna vidare.
– Vi behöver studenter som blir välutbildade inom det här området som sedan kan implementera det i industrin.