Hallå där...

Hallå där Björn Brorström, rektor på högskolan, varför träffades ni igår?

– Vi diskuterade läget i Västsverige utifrån de budgetförändringar och omfördelningar som har skett och kan komma att ske 2013. Det är betydelsefullt att alla träffas samtidigt och får tillfälle till avstämningar. Det var ett bra initiativ från regionen.

Vad kom ni fram till på mötet?

– Vikten av ett ökat samarbetet underströks av alla, men längre än till strategiska allianser var ingen direkt intresserad av att gå. Min uppfattning är att innebörden av ett tredje universitet i Västsverige bör finnas med på agendan, men någon diskussion om detta blev det inte. Chalmers rektor lanserade idén att lärosätena borde få ansvar för var sitt forskningsområde och stärkas upp av de övriga. Det är en tilltalande idé som måste diskuteras vidare.

Vad händer nu?

Västra Götalandsregionen tog på sig att systematiskt kartlägga våra olika uppfattningar och baserat på denna kartläggningen ska fortsatta diskussioner föras. Nästa möte bir förhoppningsvis i april eller maj. Enligt min uppfattning är det viktigt att det händer något konkret snart och förhoppningsvis håller regionens tidsplan.

Idag fortsätter högskolan diskussionerna med en paneldebatt med anledning av Tim Ekbergs rapport om förändringarna i högskolelandskapet. Medverkar gör Björn Brorström, Mikael Alexandersson, rektor på Högskolan i Halmstad, utredare Tim Ekberg och Kristina Jonäng, andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden. Debatten leds av högskolans kommunikationsstrateg Johan Sundeen och startar klockan 14:00 i Vardagsrummet.

Paneldebatten kommer att filmas och kunna ses här på hb.se live och i efterhand.