Högskolan vill satsa på konstnärlig forskning

Högskolan i Borås är ett av blott tre lärosäten i landet med rätt att utfärda doktorsexamen inom det konstnärliga området, specifikt inom Textil och modedesign. Högskolans styrelse föreslår regeringen att den konstnärliga forskningen byggs ut.

– Konstnärligt utvecklingsarbete har bedrivits vid svenska universitet och högskolor under decennier. Nu när regeringen sedan några år öppnat för konstnärlig forskning så är det väsentligt att man också tillför nya medel, fortsätter rektor Brorström.

– Samtidigt bör vi vara medvetna om att forskningsresultat, som kan användas i näringslivet, förutsätter grundforskning. Högskolan kan inte utan resurstillskott bära ett ansvar för att sådan kommer till inom det konstnärliga området. Ytterligare resurser ger oss därför möjlighet att utveckla vår position som Sveriges centrum för forskning inom textil och mode, menar Björn Brorström.

200 fler ingenjörer och 50 sjuksköterskor

Det är i Sverige allvarlig brist på sjuksköterskor och ingenjörer. Styrelsen erbjuder regeringen att öka antagningen av studenter.

– Vi kan med bibehållen kvalitet utbilda ytterligare 200 ingenjörer och 50 sjuksköterskor, säger Björn Brorström

Högskolan i Borås har aldrig varit större

Vid sitt sammanträde den 17 februari fastställde styrelsen även Årsredovisningen 2011 och Budgetunderlag för 2013-2015. Årsredovisningen konstaterar att Högskolan aldrig har varit större än 2011 med en omsättning på nästan 600 miljoner kronor och nästan 700 anställda. De externa medlen har ökat kraftigt och fler examina än någonsin tidigare, nästan 2 300, har utfärdats under året.

– Högskolan redovisade ett underskott. Detta är dock helt enligt vår plan. Vi har nämligen genomfört strategiska satsningar som finansieras med sparade medel. Fokus har varit kvalitetsarbetet med förstärkt pedagogiskt stöd och utbildning av våra lärare, förklarar rektor.

NOT: Universitets och högskolors budgetunderlag utgör bas för regeringens prioritering av resurser mellan olika utgiftsområden. Hög­skolan i Borås budgetunderlag utgör därmed grund för utbildningsdepartementets budgetarbete för perioden 2013-2015