Malin Utter vår egen expert!

Kungl. Biblioteket (KB) har bett SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) att utse personer till ett antal grupper för inflytande för nationell biblioteksutveckling och samverkan.

Vi är stolta och glada att kunna meddela att BLR:s Malin Utter har utsetts till ledamot i expertgruppen för utbildning och lärande. Grattis Malin!

Läs mer på SUHF:s webbplats