Resultat av extern revision

Standarden ställer krav på strukturen på arbetet medan mycket av innehållet bestäms av verksamheten där högskolan valt att arbeta med en integrering av hållbar utveckling som vitalt mål.

Revisionen gick bra och resultatet blev 14 mindre avvikelser och 9 noteringar. Avvikelserna gällde både direkta miljöaspekter som avfallshantering, kemikaliehantering och nödlägesberedskap samt ledningsaspekter som hur övergripande mål formulerats.  Först när avvikelserna är uppklarade kan högskolan erhålla certifikatet. Arbetet med detta kommer ske under mars månad och om allt går som planerat är högskolan certifierade då vårsol och värme kommer.

Känn stolthet för alla lyckade insatser.