Specialistsjuksköterskor tar över delar av läkarens arbetsuppgifter

Det handlar bland annat om uppgifter som att ge patienter information om provsvar, skriva remisser men även att skriva in och ut patienter. Förhoppningarna är att detta ska generera i kortare väntetider för patienterna. 

Marie Stenlund  är en av de specialistsjuksköterskor som ska påbörja den två-åriga utbildningen. Hon menar att det finns ett behov av den här typen av kompetens hos dagens specialistsjuksköterskor. 

- Ibland har det faktiskt varit så att det har blivit extra vårddygn för att patienten inte har kunnat komma hem, säger Marie Stenlund till Jenny Widell på Sveriges Television (SVT).

Marie Wedin som är ordförande vid Läkarförbundet är inte övertygad om att utvecklingen kommer gynna vården.

- Jag kan ju känna ett hot över att sköterskor tar över arbetsuppgifter, framför allt de som jag tycker är allra viktigast, nämligen kontakten med patienterna, säger hon till SVT.

Jenny Widell har även intervjuat Överläkare Conny Wallon, som också är en av initiativtagarna till utbildningen. Han håller inte med Wedin utan är övertygad om att standarden inom vården inte kommer att försämras.

- Vi går mer och mer mot ett teamarbete kring patienten. Sen kommer det att finnas patienter som vill ha ett tradtionellt läkarsamtal och då kommer de att få det, säger Conny Wallon.

Här kan du läsa nyheten i sin helhet