Waste Recovery-projekt får 4,6 miljoner

Det är Sida-organisationen ICLD i samarbete med svenska kommuner som beviljar pengar till en fortsättning av två projekt som redan pågår i Indonesien.
I staden Sleman har man byggt upp en pilotanläggning för biogasproduktion från avfall från en fruktmarknad. Nu beviljas 1,5 miljoner kronor för att under en treårsperiod utvidga Waste Recovery-samarbetet med projektet ”City Cluster in Sleman”, och som berör hela staden Sleman.
-Vi ska utveckla den så kallade ”Boråsmodellen” för avfallshantering och samarbetsformer mellan kommun, näringsliv, forskningsinstitut och universitet, förklarar Olle Engström, projektledare för Waste Recovery.

I staden Palu jobbar man med projektet ”Waste to Value in Palu”. Här är målet också en utvidgning av samarbetet och även till detta får man man 1,5 miljoner kronor under en treårsperiod. Till detta beviljas dessutom 450 000 kronor under tre år för ledning och samordning av projektet, dvs. att bygga upp organisation, ha regelbundna möten och samordna partnerskapet.
-Det gör att det nu finns pengar för politiker och ledare i de inblandade städerna att träffas utan att man tar av kommunala medel, förklarar Olle Engström.

Nytt projekt inleds i Vietnam

Ett helt nytt projekt som får pengar gäller staden Da Nang i Vietnam. Här får Borås stad nu möjlighet att inleda ett partnerskap. Projektet löper över ett år och är en förberedelse där man ska inventera vad som behöver göras för att kunna överföra arbetsmodellen enligt Waste Recovery – International Partnership. Förhoppningen är att man ska kunna gå in i en fortsättningsfas omfattande tre år även här därefter.
-Det här är så otroligt roligt att man nästan få nypa sig i armen, säger Olle Engström som tillsammans med professor Mohammad Taherzadeh initierade Waste Recovery 2007. De hade då gjort en rundresa i Indonesien och intrycken de fick av hur man hanterade avfall gjorde att och bestämde sig för att samla in pengar till ett stipendium för masterstudier i Borås inom resursåtervinning.
-Tänk att det är fem år sedan ganska exakt då vi delade ut de allra första stipendierna till två indonesiska studenter så att de skulle kunna studera här. Det är fantastiskt. Under dessa år har vi byggt en anläggning för biogasproduktion på andra sidan jorden och fått in miljontals kronor.

Just nu diskuteras framtiden för Waste Recovery – International Partnership. Diskussionerna gäller en bolagsbildning av projektet som varit så framgångsrikt och nått ut till flera länder och väckt internationell uppmärksamhet.

ICLD

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer. Sida bidrar med finansiering via International Center for Local Democracy (ICLD).

Tidigare artiklar om Waste Recovery

2011-07-04:Turné i Vietnam leder till flera samarbeten inom resursåtervinning
2011-02-11: Första pilotanläggningen enligt Boråsmodell invigd – i Indonesien