2 miljoner till forskning om elektrodress

Projektet, som heter Elektrodressen: Metoder för textil-Elektronik omärklig integrering, har beviljats medel ur HÖG 11 och löper över tre år och är ett samarbetsprojekt tillsammans med företagen Inerventions AB och FOV Fabrics. Forskningen kommer att ledas av Dr. Fernando Seoane och huvudsakligen genomföras på Institutionen Ingenjörhögskolan samt i tekniklabben på Smart Textiles.

Framstegen inom området textil-elektronik har gjort det möjligt att ta fram nya tillämpningsområden inom området personlig hälsa och fitness. Men när det gäller att ta fram tillverkningsprocesser för olika typer av textil-elektroniska kläder ligger näringslivet efter. Tillgången på produkter är väldigt liten.

Positiva resultat

Forskningen har dock visat att man får fram positiva resultat med elektrisk muskelstimulering (EMS) på barn med sjukdomar som ger muskelkramper, t.ex. CP och MS. Dessa barn skulle kunna vara behjälpta av en dräkt för behandling i hemmet. Idag får man sätta på elektroder på kroppen, vilket både är omständigt och inte så behagligt, men en dräkt som smiter åt och har strategiska elektrodpunkter skulle kunna underlätta behandling. Elektrodressen är tänkt att var helt i sömlös textil och bestå av olika delar som i helhet bildar en dräkt som liknar en våtdräkt för dykning.

Målet med forskningsprojektet är utveckla tekniker för integrering av sömlös textil-elektronik som lämpar sig för produktion. Dagens metoder för integrering av textil-elektronik är svåra att tillämpa inom de produktionstekniker som finns och klarar bara av en väldigt ytlig integration.

Högskolan i Borås bidrar med expertis kring medicinsk textil-elektronik, Inerventions AB bidrar med kunskap om EMS-behandling med en prototyp av Elektrodress och FOV Fabrics bidrar med kunskap om produktion av tekniska textilier.

Elektrodress ställs ut

Den 2 – 11 februari kommer elektrodressen att ställas ut på Galleri KG52 i Stockholm tillsammans med andra prototyper som har tagits fram inom Smart Textiles. 

Inerventions AB deltog förra året i programmet Draknästet för att försöka få hjälp att driva projektet med elektrodressen vidare. 
Länk till Youtube om Elektrodress

FOV Fabrics: Boråslokaliserat företag som specialiserar sig på tekniska vävda textilier och funktionstextilier. Företaget samarbetar idag med Högskolan i Borås med forskningsprojekt inom smarta textilier.