Antimobbningskurs på Högskolan i Borås

Kursen, som heter Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, är på 7,5 högskolepoäng och syftar bland annat till att visa på vilka mobbningsprogram som forskningen har visat fungerar. Istället för att rikta sig till enskilda individer, som lärare, erbjuds kursen förskolor och skolor. Det är förskolechefen eller rektorn som anmäler sin verksamhet för att få hjälp att nå ett förbättrat arbete i den praktiska verksamheten.

Förutom Högskolan i Borås deltar enligt planerna bland andra lärarhögskolorna i Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar, och Örebro.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida.