Björn Brorström om att vara femte mäktigast i Borås

Hur känns det att vara femte mäktigast i Borås enligt den här listan? Vad betyder det för dig?

Det visar att högskolan har betydelse i och för regionen. För mig personligen är det det som är viktigt och det innebär ett ansvar för att fortsätta utveckla vårt lärosäte. Det vi gör är viktigt och uppfattas vara viktigt av företrädare för andra samhällsorganisationer här i stan. 

Hur tycker du att du påverkar boråsarna?

Vi påverkar boråsarna med det utbud av olika utbildningar och aktiviteter som erbjuds. Våra studenter påverkar genom att vara och verka i staden. Våra strategier och hur vi genomför dem får betydelse för boråsaren i vardagen och därigenom har väl en rektor också viss betydelse. 

Hur ser du på resten av listan? Tycker du att den representerar Borås mäktigaste personer eller saknar du någon/några?

Det är självfallet omöjligt att mäta makt och inflytande, det finns så många dimensioner i fenomenet. Listan visar ett antal personer som ofta finns med i sammanhang där stadens, näringslivets och förvaltningens utveckling diskuteras. Jag hade kanske förväntat mig fler politiker och jag tycker det är anmärkningsvärt och ett bekymmer att det bara är en kvinna på listan.