Bremer vill göra fakta av liv och död

Det handlar om ett område som är svårt att sätta fingret på. Å ena sidan, å andra sidan. Anders Bremer resonerar kring ämnet:
– Problemet är väl tillämpningen av min kunskap. Jag hoppas kunna bidra till en etisk diskussion och reflektion när det handlar om liv/dödfrågor inom ambulanssjukvård. Att bidra med ett etiskt perspektiv på det och hur man kan tänka och resonera.
– Å ena sidan kan man inte förenkla frågor av den här karaktären, å andra sidan måste varje vårdare känna att det är hanterbart. Annars är risken att man tycker att det är för svåra och för jobbiga diskussioner, och där man bara hänvisar till någon egen personlig erfarenhet i allt man gör. Det tror jag är olyckligt. Jag tror att det kan leda till att man faktiskt begår fler fel än om du har någon form av reflektion i lugna stunder om de här situationerna.

Anders Bremer har arbetat inom blåljusyrket i över 30 år och ville ursprungligen bli brandman. För att ha en bättre chans till att bli brandman var det en merit att ha en sjukvårdsutbildning. En flytt utmed småländska östersjökusten gjorde dock att Anders Bremer aldrig blev brandman. Istället utbildande han sig till sjuksköterska. Där föddes de första tankarna i det som nu, långt senare, kommer att resultera i en avhandling.
– Jag tyckte mig se brister på många plan. Det kan handla om att man upplever att en organisation inte fungerar till exempel, och att det spiller över på ambulanspersonalen och deras förmåga att ge patienter bra vård. Det kan vara mer konkreta exempel som att man själv misslyckats i ett patientmöte eller att man inte tyckte kunskapen räckte till eller att man sett kollegor göra tokiga saker. Frågor som gör att man fått funderingar på vad vi bottnar vår vård i. Vad är grunden för det jag gör? Är det bara erfarenhet eller teoretisk kunskap som jag pluggat in. Ibland har jag sett att det inte räckt till, och det är en grund till varför jag leddes in i de frågeställningarna.

Fotnot: 

Spikning av Anders Bremers avhandling sker den 20 januari kl 15:00-15:30 i Biblioteket, Högskolan i Borås.

Anders Bremers disputation

Datum:  27 januari kl. 10.30-15.00
Tid:  Myrdal, Växjö (Linnéuniversitetet)
Opponent: Docent Anna Höglund, Uppsala universitet
Avhandlingens namn: Vid existensens gräns – Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus
Övrigt: Anställda vid Högskolan i Borås (VHB) kan åka buss gemensamt till Växjö för att närvara vid disputationen. Anmälan senast 20 januari till Sofia Wallén Claesson tel: 033-435 47 11 eller e-post: sofia.wallen_claesson@hb.se