Dialog för en hållbar region


Ett nytt högskolelandskap håller på att växa fram. Hur påverkar det Högskolan i Borås och vad finns det för exempel på samarbetsformer mellan högskola, kommun och företag?

Den 6 februari bjuder Högskolan i Borås in 2000 politiker från hela Västra Götaland till dialog för att bolla idéer kring samarbete för en hållbar region.

– Högskolan har en viktig roll som motor och samlingsplats i regionen. Regionpolitiker, företag och högskola behöver hitta varandra och den här konferensen är en plats för goda idéer att mötas, säger prorektor Martin Hellström.

Eftermiddagen inleds med att högskolans utredare Tim Ekberg presenterar det nya högskolelandskap som växer fram och hur det påverkar Högskolan i Borås. Det blir även paneldebatter på två teman: Hållbart samarbete och Inrättande av ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås.

Läs hela programmet.