Fantastiska svampar spelar viktig roll i framställningen av etanol

Svamparna används idag huvudsakligen till att framställa jästa maträtter I Sydostasien, men de har egenskaper som gör dem högintressanta även för framställning av bioetanol och djurfoder. De är fenomenala på att bryta ner ämnen som annars kan vara svåra att bryta ner.
-Zygomyceter är en typ av mikrosvampar. Vi har odlat dem och studerat hur de fungerar vid produktion av bioetanol och för att få fram svampbiomassa från olika restprodukter, från t.ex. restmaterial från skogsindustrin, sulfitkok från pappersmassaindustrin och apelsinskal.

Svamparna klarar allt

Apelsinskal är svårt att bryta ner eftersom de innehåller ämnet limonen som dödar de mikroorganismer som används vid biogas och bioetanolproduktion. Sulfitkok från pappersmassaindustrin är en lösning som innehåller stora mängder socker och som idag bokstavligen eldas upp eftersom det inte kan släppas ut i naturen. En del av sockret används visserligen redan för produktion av biotetanol, men allt socker kan inte omvandlas av de mikroorganismer som används i nuläget vid produktionen. Zygomyceterna däremot kan använda allt.
-Vi har också undersökt olika faktorer som är intressanta när man odlar svampen – för eventuell storskalig produktion.

Fortsätter forskning i stort projekt

Efter disputationen som äger rum den 9 februari kommer Patrik Lennartsson att fortsätta sin forskning kring svampen i ett stort projekt finansierat av Energimyndigheten för produktion av bioetanol och djurfoder, med bland annat Lantmännen som samarbetspartner.
Svampen har rönt stort intresse och används idag i ett forskningsprojekt för produktion av fiskfoder i en pilotanläggning i Säffle. Där är målet är att kunna ersätta delar av det fiskmjöl som idag används vid fiskodlingar och som idag också ifrågasätts som foderalternativ ur ett miljöperspektiv.

Patrik Lennartsson

Patrik Lennartsson är född och uppvuxen strax utanför Borås. Han har läst naturvetenskapliga programmet på Bäckängsgymnasiet och därefter fortsatt studierna på Högskolan i Borås 2002. Han tog högskoleingenjörsexamen i kemiteknik – bioteknik 2005 och teknologie magisterexamen inom samma område 2007. Hans huvudhandledare under forskningsstudierna har varit professor Mohammad Taherzadeh.

Titel på avhandlingen: "Zygomycetes and cellulose residuals: hydrolysis, cultivation and applications"
Läs avhandlingen här.

Spikning

Spikningen av avhandlingen äger rum idag den 25 januari kl. 10:00 - 10:30 i biblioteket på Högskolan i Borås.

Disputation

Den 9 februari disputerar Patrik Lennartsson kl. 10:00 - 12:00 vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Adress: Sal KS101, Kemigården 4, Göteborg

Se tidigare artiklar om forskningen

4,8 miljoner till forskning om etanolframställning med hjälp av svamp
3,6 miljoner till nytt forskningsprojekt kring etanolframställning