Inspirerande lunch med utlandsstipendiater

Emil Aler som snart är färdig förskollärare, tillbringade åtta veckor av höstterminen i Indien där han genomförde en jämförande studie av barns lärandemiljöer.  Under inspirationslunchen visade Emil bilder och berättade om ett myllrande Indien där han besökte både privata och offentliga skolor för sin undersökning. Hans tips till studenter som ska åka iväg är att vara öppen för att allt kan hända och att ”det är kul med annorlunda”.

 

Anna-Karin Pehrsson, Emil Aler och Alexander Ternald.

Vill gärna forska vidare

Anna-Karin Pehrson och Alexander Ternald, som i dagarna blivit nyutexaminerade sjuksköterskor, skrev under höstterminen sin c-uppsats i Etiopien tillsammans med studiekamraten Karin Hamnegård. De berättade att det var häftigt att se att sjuksköterskeutbildningen de besökte fungerade ungefär på samma sätt som i Sverige och att de intervjuade har hög medvetenhet om bemötandet i sjukvården även om förutsättningarna inte alltid är de samma som här hemma.  De tycker att det är nyttigt att få lära sig att stå på egna ben och är sugna på att någon gång forska vidare.

Skönt att höra att det gått bra

Några av de studenter som ska åka iväg under vårterminen är Sofia Claesson och Sandra Karlsson, som studerar på sjuksköterskeprogrammet. De tycker att det är skönt att se att det gått bra för de studenter som har varit iväg under hösten och känner sig stärkta av att höra att det funkar att skriva på uppsatsen under tiden man är borta. Även Amanda Ekman, som studerar på Textilhögskolan, och som ska åka till Kina tillsammans med Elinor Alm under våren, tycker att det är värdefullt att få konkreta tips om vad man ska tänka på både innan man åker iväg och under tiden man är borta.

Amanda Ekman, Sandra Karlsson, Sofia Claesson, Olof Blom, Daniel Salomonsson och Elinor Alm.

Fakta om MFS

Minor field studies, MFS, är ett SIDA-finansierat stipendieprogram för studenter vid högskolor och universitet. Stipendiesumman på 25 000 kronor används till att genomföra en fältstudie i form av en uppsats eller ett examensarbete i ett utvecklingsland. För året 2011 beviljades Högskolan i Borås 16 stipendier. Efter ett högt söktryck under 2011 ansökte högskolan om fler stipendier och har för 2012 i första omgången tilldelats 20 stipendier att dela ut till studenter som vill göra uppsatser i utvecklingsländer under 2012/2013. De studenter som beviljats stipendium för våren 2012 är följande:

  • Amanda Ekman och Elinor Alm, THS - Kina
  • Sandra Karlsson och Sofia Claesson, VHS – Columbia
  • Olof Blom och Daniel Salomonsson , HIT – Thailand
  • Maja Aldén och Sofie Holm, THS – Indien

Nästa ansökningsomgång för MFS-stipendium har deadline 15 april. Mer information om MFS hittar du på www.hb.se/student/utbyte.