Klart för forskning om kolfiberarmerade träbyggelement

Kompetens kommer att hämtas från Institutionen Ingenjörshögskolan, Textilhögskolan, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och företaget Oxeon som specialiserat sig på kolfiberförstärkta material.

-Vi kommer att titta på massiva träelement, korsvis limmat trä, till byggelement inom hela trähussidan, det vill säga tak, väggar, stomme. Vi kommer att titta på olika aspekter där vi knyter ihop olika kompetenser, förklarar Peter Serrander från AB Fristad Bygg, projektledare tillsammans Agnes Nagy som är forskare inom byggteknik och lärare på Institutionen Ingenjörshögskolan.

-Vi vill se om man kan armera byggelement i trä med kolfiber. Detta är en konstruktion som är intressant ut ett smart textile perspektiv. Vi vill se om man kan man optimera vikt och styvhet i byggelementet om man kombinerar två olika material. Ett möjligt tillämpningsområde där dessa element skulle kunna vara bra är till exempel i jordbävningsområden. Vi vill också se hur massivträskivan kan vidareutvecklas med kolfiberarmering, säger Peter Serrander.

Jordbävningstest

Genom samarbete med SP får man möjlighet att genomföra försök med jordbävningstest på en prototyp av det förstärkta materialet.
Man tänker sig också uppnå en förbättrad prestanda genom ändrad dimensionering av de olika ingående materialen i byggelementen.

-Det här är ett jättespännande projekt. Det är också spännande att se mötet mellan praktisk verksamhet inom byggindustrin, forskningen och hightech när det gäller material. Det gör det desto roligare att vi kan göra detta i ett samarbete med en högskola på vår egen hemort. På Fristad Bygg ser vi det som strategiskt viktigt att bedriva forskning och utvecklingsarbete tillsammans med högskolor och universitetet. Vi bedriver just nu bland annat ett forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska Universitet inom ”Lean Wood Engineering” och vi har även bidragit i uppmärksammad forskning på Chalmers om byggkostnader utifrån ett leanperspektiv, berättar Peter Serrander.

Projektets utförande innebär inledningsvis att man kommer att starta ett par examensarbeten för byggingenjörer från Högskolan i Borås kring projektet.

Forskningsanslaget har tilldelats genom Västra Götalandsregionens program ”Forskning och utveckling i små och medelstora företag” till ett så kallat FoU-kort. Total budget ligger på en miljon kronor varav AB Fristad Bygg går in med 50 procent.

Detta är FoU-kortet

Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och har de övergripande målen att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion. Läs mer