Kompetensutveckling som stödjer kvinnors företagsamhet

 

 

 

 

 

Det nya magisterprogrammet riktar sig till den som vill utveckla en organisations informationshantering och kommunikation. Programmets kursansvariga lärare har nu, tack vare anslaget från Tillväxtverket, möjligheten att lära sig hur man på bästa sätt inspirerar till företagsamhet och entreprenörskap.

– De här 10-12 lärarna kommer att utvecklas inom företagsamhet på ett professionellt plan. Tanken är att de ska bli bättre på att stödja studenter i att gå från idé till handling, berättar Annica Ahlholm vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Kreativitet och entreprenörskap
Projektet är uppdelat i tre faser: kompetensutvecklingsinsatser (workshops, föreläsningar och individuella samtal) för kursansvariga, en seminarieserie samt en skrift för att sprida resultaten. De kursansvariga bjuder in föreläsare de själva väljer. Tanken är att det ska vara föreläsare som är aktuella för just de här kursansvariga och deras verkliga problemställningar och att detta ska underlätta i handledningen av studenterna i riktiga ”case”. 

– Det mesta kommer att kretsa kring pedagogiska frågor, om hur man får studenterna att känna sig trygga i sitt entreprenörskap, det vill säga att gå från idé till handling, säger Annica Ahlholm. Vi kommer även att utvärdera den här satsningen 2013 och presentera resultatet för högskolan – bland annat genom en rapport i serien Vetenskap för profession.

Fakta
- Strategisk Information & Kommunikation är en magisterutbildning på helfart och distans och första terminen startar våren 2012.
- Maria Lindh är projektledare för de kursansvarigas kompetensutveckling. Annica Ahlholm är projektmedlem och stödjer de kursansvariga i arbetet med studenternas process att gå från idé till handling.
- Strategisk Information & Kommunikation startades utifrån ett identifierat behov av att studenter lär sig att handla, vilket passar bra ihop med högskolans devis Vetenskap för profession.