Maskiningenjörer gästade Lesjöfors fjäderfabrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett 20-tal studenter fick en heldags studiebesök på företaget där de fick lära sig mer om fjäderkonstruktion och följa tillverkningsprocessen.
-Lesjöfors AB är en ledande leverantör av fjädrar som ligger i Sjuhäradsregionen, så det var väldigt passande att ta ett studiebesök i samband med kursen Maskinelement. Att studenterna får se produktionen i verkligheten är ett viktigt komplement till den klassiska undervisningen; inte bara för att hjälpa till vid inlärningen av själva ämnet, utan även för att de får se rent praktiskt hur ett företag fungerar. Studenterna får en inblick i den kommande vardag där de hamnar till slut. Vi ser ett stort mervärde i samarbete med näringslivet, säger Andrea Ehn som är utbildningsansvarig för maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Borås.

Kick för studenterna

-Samarbete mellan Högskolan i Borås och näringsliv sker på olika sätt och på olika nivåer, allt från större forskningsprojekt till större eller mindre uppdrag på kandidatnivå i form av projektarbeten och examensarbeten, men även genom gästföreläsningar och studiebesök inom ramar för olika ämnen. Att få höra specialister att tala om sina områden ger enorm kraft och entusiasm till studierna, menar hon.
Samtidigt som studenterna får sig kunskap till livs, får företaget möjlighet att presentera sig för blivande ingenjörer. Det är ett utbyte som båda parter vinner på.

Företaget samarbetar sedan tidigare med andra universitet och högskolor och man ser mycket positivt på detta.
-Vi bygger relationer och får visa blivande kunder vårt breda kunskapsområde, och förhoppningsvis framstår vi som en attraktiv arbetsgivare i framtiden, säger Niklas Pettersson som är försäljningschef på företaget.