Mattesupport som hjälper åt två håll

– Det började med att det kom regelrätta förfrågningar från gymnasieskolor. De undrade om vi inte kunde starta en mattesupport för deras elever. Så vi satte oss ned i vår rekryteringsgrupp och pratade igenom det och kom fram till att det vare en god idé.

Vad det handlar om är att skapa lust för ämnet matematik. På så sätt ser man också till att kunskapsnivån höjs.

– Matte är ett viktigt ämne och ju mer vi hjälper eleverna, desto bättre svara de mot kunskapskraven när de sedan söker till högskolan, säger Michael Tittus.

Lyckad satsning

Responsen från gymnasieeleverna visar att satsningen varit lyckad: varje träff är mer eller mindre fullsatt, mellan 20 och 35 elever tar sig dit. Vissa återkommer gång efter gång, men varje tillfälle bjuder också på nya ansikten. Helena Karlsson går andra året på Industriell Ekonomi med inriktning arbetsorganisation ledarskap och är en av de studenter på högskolan som hjälper till med mattesupporten.

– Jag är förvånad över att det kommer så många elever varje vecka, det verkar finnas ett behov av det här. Många elever hinner inte få den hjälp de behöver på sin skola.

Helena Karlsson fungerar också som samordnare för de fem studenter som är med och undervisar gymnasieeleverna. Hon hade själv tillgång till något likande när hon gick i gymnasiet – nu får hon ge tillbaka lite.

– Det är väldigt roligt att få hjälpa till! Dessutom hjälper det en själv, för man håller sina mattekunskaper levande.