Mikael Löfström ny prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan

Mikael Löfström är disputerad företagsekonom, men beteendevetare i grunden.  Han är framför allt intresserad av frågor kring organisering och samverkan mellan organisationer.

– Sedan min utbildning har jag stannat kvar i den akademiska världen. Jag kan inte tänka mig någon bättre arbetsplats. Här finns mycket bra förutsättningar för att ta egna initiativ och utvecklas, vilket är väldigt förmånligt.

– Det är oerhört stimulerande att undervisa och att forska. Tyvärr försvinner undervisningen helt för mig nu, medan jag fortfarande kommer att jobba 25 procent med ett forskningsprojekt om närvårdssamverkan.

Lång karriär i Göteborg

Mikael Löfström tog anställning vid Högskolan i Borås och Institutionen för data- och affärsvetenskap (nuvarande Institutionen Handels- och IT-högskolan) 2007. Som nybliven studierektorn kom han från en 15-årig sejour på Handelshögskolan i Göteborg. Redan då jobbade Mikael Löfström nära professionerna och praktiken, både i kommun och i region – en närhet han plockade med sig till Borås.

– Jag brukar säga att första våren som studierektor här hade jag ingen aning om vad jag höll på med och som tur var märkte ingen det. I alla fall var de för snälla för att påpeka det.

Vem är Mikael Löfström?

Nu blir han alltså prefekt på en institution som ganska nyligen, sommaren 2011, bytte namn. Men kommer bytet av prefekt att märkas?

– Det tror jag, Rolf och jag är ju två olika personer. Men det får tiden utvisa.

Mikael Löfström tror att hans kollegor ser honom som en person som är öppen för samtal och diskussion, en löser problemen när de dyker upp mer än en som minutiöst planerar allting. Han gillar också att jobba och gör det, mycket.

– Jag kan nog uppfattas som en glad prick, en som kan skoja till det – även om jag kan vara ganska tillbakadragen. Representationer är inte det roligaste jag vet, men har de ett klart syfte så är jag inte främmande för att delta i dem.

Intern förändring

Frågan är kanske snarare vem som kommer att märka av prefektbytet. Ledningsstrukturen inom institutionen görs om en aning i och med Mikael Löfströms tillträde, så internt kommer det att märkas. Den nye prefekten menar att det framför allt handlar om att stärka strukturer och processer för att kunna fortsätta genomförandet av undervisning och forskning med hög kvalitet.

– Det är klart att jag hoppas att det kommer att leda till att institutionens varumärke stärks. Men förhoppningen är också att vi som institution ska medverka till att även högskolans blir starkare och syns mer.  

– Det här arbetet ska väl ses som en fortsättning på de fyra år jag varit på institutionen och att jag kan den ganska bra. Det blir ett fullföljande av det förbättringsarbete vi redan har påbörjat.

Kompetent institution

Mikael Löfströms ambition är att Institutionen Handels- och IT-högskolan ska bli mer samarbetsinriktade mot såväl omvärlden, både den privata och den offentliga, som mot övringa institutioner på högskolan.

– Men jag har ingen ambition att vara en chef som syns överallt, utan ser hellre att vi gemensamt kan skapa förutsättningar så att folk kan stiga fram och ta för sig. Vi har oerhört mycket kompetens på institutionen.